Motiv na lubech Stradivariho houslí

Antonio Stradivari byl nejslavnějším představitelem Cremonské školy. Narodil se roku 1644 a zemřel v roce 1737. Místo narození není známo. Také není nic známo o jeho mládí. Je však prokázáno, že přišel ve svých 12 letech do učení k Nicolo Amatimu, o kterém je známo, že byl velmi bohatý a rád prokazoval dobrodiní. Měl hodně žáků, které bezplatně vyučoval. Tyto žáky nechával pracovat na svých nástrojích, zvláště když dosáhl vyššího věku a zrak mu zeslábl. Učební doba trvala v tom čase 6 let. Znalci Stradivariho houslí jsou toho názoru, že na houslích Amatiho z roku 1666 je již patrna ruka Stradivariho. V té době již byl Stradivari vyučen a je pravděpodobné,že na nástrojích Amatiho pracoval.

Antonio Stradivari

Stradivari si vzal za manželku Francesku Ferraboschi, která byla vdova. V tomto manželství měl 5 dětí. Dvě děvčata a tři chlapce. Z nich Francesco a Omobono pokračovali v práci otce.

Krk Stradivariho houslí

Několik let po sňatku se Stradivari osamostatnil a celé své úsilí věnoval tomu, aby získal svůj vlastní dům. V roce 1680 dosáhl toho, že měl dost vysokou částku peněz na zakoupení dvoupatrového domu v ulici San Domenico. V přízemí se nacházely velké prostory, které Stradivari zařídil jako dílny. Nejkrásnější nástroje, které Stradivari zhotovil, nesou různé názvy, jako například “Greffuhle” z roku 1709. Tento nástroj je zdoben po okraji slonovou kostí a luby a krk jsou zdobeny kresbou překrásného ornamentu. Dále housle “Messias” a “Ernst” také z roku 1709. Pak “Viotti” také z roku 1709 a “Allard” z roku 1715. Z této doby pocházejí také nástroje “Betts”, “Boisier” a “Sanci”. Údajně měl Stradivari během svého života zhotovit asi 2000 nástrojů. Nejplodnější jeho roky byly od roku 1700 do roku 1737. V této době nebylo snad týdne, aby neudělal jeden nástroj. Přesto to byla díla opravdu mistrovská. Je známo, že své nástroje prodával za 4 - 5 Pfundů šterlinků housle, violoncello 10 Pfundů šterlinků. Na tehdejší dobu byly tyto ceny poměrně vysoké a při jeho píli neudivuje, že jako šedesátník byl velmi bohatý.

V roce 1698 zemřela Stradivarimu jeho manželka Franceska a o rok později se oženil podruhé. Vzal si velmi půvabnou Antonii Zambelli, která byla o 20let mladší. V druhém manželství měl 5 dětí. V roce 1737 4. května zemřela jeho druhá manželka Antonie a 19. prosince 1737 zemřel Antonio Stradivari. Jeho synové Francesco a Omobono převzali dílnu po otci. V dílně Stradivariho zůstalo více než 90 nedohotovených houslí, některé z nich byly nástroje, které Stradivari odložil jako nepovedené. Omobono, který byl zručnější než jeho bratr, velmi spěchal tyto nástroje dokončit. Tyto nástroje také během roku prodal. Francesco a Omobono přežili svého otce jen o pět let. Po jejich smrti dílnu přeměnil nejmladší syn Antonia Stradivariho, který byl obchodník se suknem, na sklad sukna.

Housle Stradivari z roku 1709